ISO 45001:2018

by zafererkoc

ISO 45001:2018

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.2. İÇ TETKİK

9.2.1. Genel

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:

a) Aşağıdakilere uygunluğu:

1) Kuruluşun kendi İSG politikası ve hedefleri dahil olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarına,

2) Bu standardın şartlarına.

b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.

9.2.2. İç Tetkik Programı

Kuruluş;

a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, istişareler, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı,

b) Her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirlenmeli,

c) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçilmeli ve tetkikler yapmalı,

d) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almalı; tetkik sonuçlarının çalışanlara, bulunmaları halinde çalışanı temsilcilerine ve ilgili diğer taraflara bildirildiğinden emin olmalı,

e) Uygunsuzlukları cevaplamak ve sürekli olarak İSG performansını arttırmak için harekete geçmek (bkz. Madde 10),

f) Tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir

Benzer Yazılar