ISO 9001:2015

by zafererkoc

ISO 9001:2015

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.2. İÇ TETKİK

9.2.1. Genel

Kuruluş, kalite yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:

a) Aşağıdakilere uygunluğu:

1) Kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına,

2) Bu standardın şartlarına.

b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.

9.2.2. İç Tetkik Programı

Kuruluş;

a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planlamalı, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalı,

b) Her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı belirlenmeli,

c) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçiler seçilmeli ve tetkikler yapmalı,

d) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almalı,

e) Herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştirilmeli,

f) Tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmeli

dir.

Benzer Yazılar