ISO 14001:2015

by zafererkoc

ISO 14001:2015

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.2. İÇ TETKİK

9.2.1. Genel

Kuruluş, çevre yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç tetkikler yapmalıdır:

a) Aşağıdakilere uygunluğu:

1) Kuruluşun çevre yönetim sistemi için şartlara,

2) Standardın şartlarına.

b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.

9.2.2. İç Tetkik Programı

Kuruluş; sıklık, yöntem, sorumluluk, planlama şartları ve iç tetkik raporlamasını içeren iç tetkik programı/programları oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

İç tetkik programı oluşturulurken, kuruluş; söz konusu proseslerin çevresel önemini, kuruluşu etkileyen değişiklikleri ve önceki tetkik sonuçlarını dikkate almalıdır.

Kuruluş:

a) Her bir tetkik için, tetkik kriterini ve kapsamını tanımlamalı,

b) Tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için tetkikçileri seçmeli ve tetkiki gerçekleştirmeli,

c) Tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesini güvence altına almalı

dır.

Kuruluş; tetkik programının gerçekleştirilmesi ve tetkik sonuçlarının kanıtı olarak, dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir.

Benzer Yazılar